sreda, 9. 12. 2015

Ljubljana, čebelam prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je druga čebelam najbolj prijazna občina v Sloveniji v letu 2015.

Čebelarska zveza Slovenije je z javnim razpisom povabila čebelarska društva, naj predlagajo slovenske občine, ki bi si zaslužile naziv Čebelam najbolj prijazna občina v letu 2015. Mestno občino Ljubljana je na razpis prijavilo čebelarsko društvo Urbani čebelar.

V petek, 4. decembra 2015, je bila slavnostna razglasitev rezultatov, na kateri je Mestna občina Ljubljana prejela priznanje za osvojeno 2. mesto za čebelam najbolj prijazno občino v Sloveniji v letu 2015.
Priznanje je potrditev našega dela in ponosni smo, da so aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju ohranjanja čebel in čebelarstva prepoznane, hkrati pa je priznanje tudi spodbuda za nadaljnje delo na tem področju.

Na razpis se je sicer prijavilo 29 občin, med njimi štiri mestne, poleg Ljubljane še Kranj, Velenje, in Slovenj Gradec.