petek, 9. 12. 2016

Ljubljana, čebelam prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je na natečaju Čebelam najbolj prijazna občina 2016 osvojila tretje mesto.

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena čebel za preživetje vseh nas, zato jim posvečamo posebno pozornost. V okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 je med drugim zaživela tudi Čebelja pot, ki povezuje čebelarje, kulturne in izobraževalne institucije ter gospodarske družbe in s katero ljudi osveščamo o pomenu čebel za mesto in za ohranjanje okolja.
Priznanje je potrditev našega dela in ponosni smo, da so aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju ohranjanja čebel in čebelarstva prepoznane, hkrati pa je priznanje tudi spodbuda za nadaljnje delo na tem področju.
Dodajmo še, da so na natečaju občine lahko prijavila le čebelarska društva, saj lahko člani teh društev najbolje ocenijo , kakšno je sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju ohranjanja čebel in čebelarstva.