ponedeljek, 4. 12. 2017

Ljubljana je branju prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je 4. decembra 2017 v Kranju prejela certifikat Branju prijazna občina, ki je namenjen spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture.

Večji projekti s področja knjige v Ljubljani

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest in osvojila naslov mesto literature, ki odpira nove možnosti za razvoj področja knjige v Sloveniji, za večjo mednarodno uveljavitev in prepoznavnost slovenske knjige, kulture, mesta in države. Prepričani smo, da lahko del svoje bogate tradicije ter izvirnih zamisli in izkušenj s knjigo ponudimo tudi svetu. To smo dokazali tudi z Ljubljansko resolucijo o knjigi, ki je bila sprejeta na Svetovnem vrhu knjige v okviru programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010, s katero smo postavili učinkovit model za podporo knjigi in branju. V okviru tega naslova izvajamo skupne projekte z mesti literature, v letošnjem letu bosta tako dva ljubljanska avtorja rezidenčna gosta mest literature – Petra Žist v Granadi in Matjaž Pikalo v Iowi.

Oglejte si podrobnejšo predstavitev Ljubljane, Unescovega mesta literature.

Leta 2010 je bila Ljubljana ponosna nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige. V tem času smo izvedli številne projekte, ki trajno prispevajo k zavedanju o pomenu knjige: odprli smo Trubarjevo hišo literature, prvo specializirano knjigarno z otroško literaturo, v okviru projekta Ljubljana bere obdarovali triletnike in prvošolce z izvirno slovensko slikanico, podprli izhajanje kulturnega štirinajstdnevnika Pogledi, izdali serijo knjig Knjige za vsakogar po ceni 3 evre za izvod, izvedli prvi Svetovni kongres knjige, Ljubljana pa je dobila tudi odmeven literarni festival, ki vsako leto gosti najboljše pisatelje sveta.

Z včlanitvijo v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN leta 2011 smo izkazali odprtost in zavezanost svobodi umetniškega ustvarjanja. Mreža ICORN je začela delovati leta 1994 na pobudo Salmana Rushdieja in Mednarodnega parlamenta pisateljev kot mednarodna mreža mest, ki nudijo zatočišče pisateljem, ki so ogroženi zaradi svoje umetniške ustvarjalnosti in izražanja mnenj. Mesto-zatočišče omogoči pisatelju, ki je največkrat moral zbežati iz domovine, da ustvarja v novem okolju. Trenutno je v Ljubljani četrti gostujoči pisatelj, ki prihaja iz Iraka.

Podpora Mestne občine Ljubljana

Na Mestni občini Ljubljana z javnimi razpisi za izbor kulturnih projektov letno sofinanciramo prireditve spodbujanja branja s poudarkom na dogodkih, ki potekajo na javnih površinah in so dostopni kar največjemu številu obiskovalcev. Preko tega razpisa podpremo do šest projektov letno. Z javnim razpisom v okviru projekta Ljubljana bere izbiramo kakovostne knjige za otroke (triletnike, prvošolce in četrtošolce), preko javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov (z izvajalcem sklenemo štiriletno pogodbo o sofinanciranju) pa podpiramo izvedbo literarnega festivala Literature svetovnih celin. Letos smo projekte in programe s področja spodbujanja branja sofinancirali v višini 200.275 evrov.

Mestna občina Ljubljana je tudi ustanoviteljica Mestne knjižnice Ljubljana, ki je imela v letu 2016 več kot 2,3 milijona obiskovalcev, ki so si izposodili več kot 5 milijonov enot gradiva; med drugim omogočamo tudi brezplačno uporabo prostorov v lasti mesta subjektom s področja knjige (Društvo slovenskih pisateljev, Slovenski center PEN,…), ter tudi drugim nevladnim organizacijam, ki želijo v naših prostorih predstavljati knjige in organizirati druge dogodke.

Bralna kultura v Ljubljani je opredeljena tudi v vseh Strategijah razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana (2008 - 2011, 2012 - 2015, 2016 - 2019), v Strategiji razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana 2009 – 2019 ter v Strategiji Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 - 2026.

Naziv Branju prijazna občina podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo RS in Skupnost občin Slovenije, s njim pa želijo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture ter k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.