torek, 6. 12. 2016

Ljubljana, mladim prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je prejela Certifikat mladim prijazna občina, ki ga občinam podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije.

Mestna občina Ljubljana je podaljšan certifikat prejela za naslednje petletno obdobje, saj je po presoji strokovne komisije izpolnila vseh osem sklopov kriterijev: • Načrtno obravnavanje področja mladine • Zaposlovanje mladih • Stanovanjska politika • Participacija mladih • Izobraževanje mladih • Organiziranje mladih • Informiranje mladih • Skupni projekti mladih in Občine na ravni politik za mlade Vodja Urada za mladino MOL dr. Uroš Grilc je ob tem poudaril, da mineva natanko leto dni od sprejema Strategije Mestne občine za mlade 2016-2025. Gre za prvi celoviti razvojni dokument Mestne občine Ljubljana, ki vključuje vsa področja delovanja in znotraj vseh lokalnih politik proaktivno umešča mladinsko politiko v vse javne politike, od stanovanjske, zdravstvene, izobraževalne, zaposlovalne, kulturne športne, socialne itd. In čeprav je pred nami še 9 let izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov, je bilo prvo leto, brez dvoma ključno. Ključno za vzpostavitev prvih korakov nadaljnjega razvoja mladinskega sektorja v MOL in izboljšanja položaja mladih, ki bivajo (teh je preko 58.000), se šolajo ali delajo na območju glavnega mesta (56.000). Na MOL smo v letu 2016 namreč na področju mladih domislili in v življenje spravili tri ključne ukrepe, ki jih je napovedala Strategija MOL za mlade 2016-2025 in ki so trd oreh vseh lokalnih politik za mlade: zaposlovanje, stanovanjska problematika in kakovostno mladinsko delo. Teh treh področij smo se lotili na nov način: poznavajoč dosedanje ukrepe na področju zaposlovanja mladih in reševanja stanovanjske problematike smo se zavedali, da potrebujemo drugačne pristope, ki bodo dajali konkretne rezultate. Zaposlovanje mladih je za MOL pomembna tema, saj želi tudi občina postati aktiven partner in prispevati svoj delež k izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Projekt Kul služba! je v enaintrideset podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je MOL, prinesel dimenzijo mladih in mladim odprl vrata. MOL tako daje zgled vsem drugim delodajalcem, da velja do zaposlovanja mladih pristopati kar se da konkretno. In to je bil le prvi korak Kul službe!, ki dobiva v tem mesecu nadaljevanje. Sredi decembra bo Mestni svet MOL obravnaval Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj mladim. Za mlade do 30. let bomo na tej podlagi v letu 2017 izvedli poseben, ločen javni razpis in jim podelili 30 stanovanj ali 10% vseh razpisanih neprofitnih stanovanj. Javni stanovanjski sklad MOL je tako mladinsko politiko integriral v sistem neprofitnih stanovanj, saj bodo mladi imeli možnost kasnejšega prehajanja znotraj tega sistema. Tako smo oblikovali sistemski ukrep, ki bo dolgoročno zagotavljal mladim možnost za urejanje stanovanjskega problema. In še en ključen korak nam je uspel konec leta 2016: zagotovili smo dodatna proračunska sredstva za naslednji dve leti in objavili triletni razpis, s katerim bomo poskrbeli za sistematični razvoj mreže mladinskih centrov v Ljubljani. Z njim postavljamo nove standarde mladinskega dela in ga približujemo kar največji skupini mladih v MOL, hkrati pa povezujemo delovanje mladinskega sektorja v MOL pod skupno blagovno znamko mreže Mladinskih centrov Ljubljana.