torek, 10. 10. 2017

Ljubljana prejela dva naslova URBACT dobrih praks

Mestna občina Ljubljana je na URBACT razpisu za dobre prakse prejela dva naziva dobrih praks, in sicer za Čebeljo pot in za vključevanje prebivalcev preko Pobud meščanov. Na razpis se je prijavilo skoraj 300 mest.

Čebelja pot je bila vzpostavljena oktobra 2015, danes pa povezuje že 31 članov, od izobraževalnih, kulturnih in gospodarskih institucij ter institucij, povezanih z zdravjem, do čebelarjev in čebelarskih društev. Čebelja pot poudarja pomen čebel za naše preživetje in varnost hrane, obiskovalci pa se seznanijo tudi s čebelarsko tradicijo v Ljubljani. Danes na območju Mestne občine Ljubljana delujejo kar 3 % vseh slovenskih čebelarjev, ki imajo več kot 4.500 panjev. Med, pridelan tukaj, pa je izredno kakovosten. Podrobnosti o Čebelji poti so objavljene na naši spletni strani.

Pobude meščanov: Mestna občina Ljubljana spodbuja neposredno komunikacijo meščank in meščanov z županom in Mestno upravo MOL preko različnih komunikacijskih kanalov (osebno, po telefonu, faksu, navadni in elektronski pošti, na facebook strani MOL ter preko spletnega portala Pobude meščanov), župan pa ima vsak mesec tudi Dan odprtih vrat, ko je na voljo tudi za osebne pogovore z meščankami in meščani. Možnosti za sodelovanje smo lani dopolnili še z Info točko 65+ in za osebe z oviranostmi, kjer so na enem mestu na voljo celovite informacije o storitvah in aktivnostih Mestne občine Ljubljana za starejše in za osebe z oviranostmi. S tem meščankam in meščanom omogočamo aktivno sodelovanje pri razvoju našega mesta, krepimo njihovo pripadnost, hkrati pa so njihove povratne informacije dobra osnova za naše nadaljnje delo.

URBACT razpis za dobre prakse

Na URBACT razpis za dobre prakse se je prijavilo skoraj tristo mest iz vse Evrope. Izbranih je bilo 97 dobrih praks iz 25 evropskih držav, ki bodo predstavljene tudi na festivalu URBACT City Festival v Talinu. V Mestni občini Ljubljana smo v prijavi na razpis prepoznali priložnost, da Evropi predstavimo dobre prakse Ljubljane in s tem povečamo prepoznavnost mesta, poglobimo sodelovanje pri oblikovanju evropske politike na področju trajnostnega urbanega razvoja in povečamo možnosti za nadaljnjo sodelovanje v projektih EU.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik. Več o URBACT na http://urbact.eu/urbact-slovenija.