petek, 16. 10. 2015

Ljubljana - Slovenia Green Destination

Ljubljana je postala prva destinacija v Sloveniji z nazivom Slovenia Green Destination. Certifikat v okviru najvišje, zlate kategorije, ji je podelila Slovenska turistična organizacija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

S podelitvijo prvih certifikatov Zelene sheme slovenskega turizma Slovenska turistična organizacija (STO) sledi viziji in ciljem rasti konkurenčnosti slovenskega turizma in utrjevanja podobe Slovenije kot trajnostno usmerjene, zelene turistične destinacije, kar je tudi poslanstvo Turizma Ljubljana za Ljubljano kot Zeleno prestolnico Evrope 2016.

Ljubljana je zlati certifikat pridobila na podlagi dejstva, da je bila z oceno nad 8.0 ocenjena v treh od petih kategorij – trajnostni indikatorji so razvrščeni v področja narava, okolje, identiteta in kultura, turizem in poslovanje ter destinacija in varnost. Najvišjo oceno je pridobila na področju identitete in kulture.

Naj spomnimo, da se je Ljubljana že decembra lani po oceni 30 mednarodnih strokovnjakov uvrstila na seznam najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, tako imenovani Global Top 100 Sustainable Destinations 2014. V Turizmu Ljubljana so nato ocenjevanje trajnostnega delovanja izvedli po evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) indikatorjih – ki predstavljajo tudi osnovo Zelene sheme slovenskega turizma. Slednjo je nato Slovenska turistična organizacija lansirala aprila letos kot orodje za uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter obenem kot podlago za trženje zelene ponudbe. Ljubljana je tako že v začetku leta izpeljala temeljno ocenjevanje, zdaj oktobra pa tudi pridobila končno, uradno in mednarodno priznano oceno, ki jo je podelila organizacija Green Destinations, ki upravlja to orodje na globalni ravni, s čimer je v družbi več kot 1200 destinacij, že ocenjenih po tem orodju v svetu.

Za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma je Ljubljana ob tej uradni oceni dodatno opredelila svoj zeleni značaj (svoje zelene posebnosti) in podpisala Zeleno politiko slovenskega turizma, ki opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma, da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.
V okviru procesa ocenjevanja je Ljubljana identificirala nekatere šibke točke – v največji meri vezane na pomanjkanje okoljsko certificiranih turističnih ponudnikov in zelenih nabavnih verig. Na tej osnovi so že pred poletjem stekle aktivnosti za povečanje števila nastanitvenih ponudnikov, ki trajnostno poslovanje izkazujejo z mednarodno priznanimi okoljskimi certifikati (znak Travelife). Ob tem je v teku tudi projekt »Zelene nabavne verige« in v pilotni projekt za lokalno oskrbo so se prijavili prvi štirje gostinski obrati.

Trajnostno ravnanje in kontinuirane aktivnosti za izboljšave so tesno vpete v aktivnosti Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, tako skozi temeljne razvojne dokumente kot skozi zavezo, ki jo je sprejela Ljubljana s prejemom naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

Turistična Ljubljana prejela še dve priznanji

Turistična zveza Slovenije je v okviru prireditve Moja dežela lepa in gostoljubna 2015 podelila nagrade najlepše urejenim krajem v Sloveniji. V kategoriji večjih mest je Ljubljana osvojila drugo mesto. Priznanje so predali z obrazložitvijo, da je Ljubljana žepno mesto, ki ima vse, kar imajo veliki, v smislu javnega prevoza pa postaja vedno bolj zelena. Poleg tega dobiva nazaj svojo kulinarično identiteto in živahno festivalsko dogajanje. Možnosti za izboljšave vidijo v razvoju tekaških poti in izkoriščanju zgodb na Ljubljanici.

Na podelitvi priznanj Dnevnikove izvidnice pa je Ljubljana prejela posebno priznanje za odličnost. Strokovna žirija je izbiro utemeljila z besedami, da je »Ljubljana neprimerljiva z ostalimi občinami - zaradi obsega, kakovosti, stopinje rasti, urejenosti, višine naložb. V pozitivnem odstopa od slovenskih kriterijev. Če k temu dodamo še dejstvo, da navadno doma nazadnje spoznamo vrednost, kar je svet že zdavnaj priznal, je najmanj spodobno, da Ljubljani damo priznanje, ki ji gre. Za odličnost na področju turizma.«