ponedeljek, 28. 11. 2016

Ljubljana, Zemlji prijazna občina 2016

Mestna občina Ljubljana je že petič zapored prejela naziv Planetu Zemlja prijazna občina.

Cilj natečaja Planetu Zemlja prijazna občina je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kakovosti bivanja meščank in meščanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja).

V obrazložitvi nagrade je zapisano, da si Mestna občina Ljubljana zasluži pohvalo za sistematičen in profesionalen pristop tako k načrtovanju kot tudi izvajanju komunikacijskih ter promocijskih projektov. »Ohranjanje okolja je postala ena strateških tem, na kateri mesto gradi svojo podobo. Način predstavitve je obiskovalcem prikazan na razumljiv in dostopen način, kar pripomore k popularizaciji zavedanja o varstvu okolja. Občina z veliko javnimi igrišči omogoča igro otrok različnih starostnih skupin in zmožnosti. Prestolnico zaznamujejo mestni parki in gozdovi, ki segajo v sam center mesta. Za gozdne površine tudi dobro skrbi, obenem pa ne spregleda vlaganja v znanje gozdnih posestnikov. Oskrba z električno energijo za vse objekte in opreme v lasti občine je iz 100 % obnovljivih virov energije, izvaja pa tudi aktivne ukrepe na področju trajnostnega transporta. Občina je pristopila k prenovi daljinskih sistemov, uvaja energetsko knjigovodstvo in centralen nadzorni sistem v stavbah v javni lasti. V občini potekajo številne aktivnosti in promocije v smeri ponovne uporabe, souporabe, premišljenega nakupovanja in spreminjanje prevladujočih potrošniških načinov. Občina ima urejeno prevzemanje različnih odpadkov, izvaja analizo divjih odlagališč in problematiko uspešno rešuje. Zelo so aktivni in uspešni pri podpiranju lokalno in ekološko pridelane hrane. Pohvalno je tudi zapiranje mestnega jedra za promet in promocija alternativnih načinov mobilnosti. Občina ima sprejeto strategijo razvoja prometne infrastrukture in izdelan poslovni model najema službenih avtomobilov z upoštevanjem okoljskih vidikov v življenjski dobi vozila. Občina je usmerjena k zmanjševanju vrednosti PM10 delcev in obremenjenosti s hrupom, uporablja zelena javna naročila in svoje občane informira o pomenu trajnostnega prometa.«