petek, 30. 9. 2016

Mestna občina Ljubljana nagrajena na F3ŽO

Na letošnjem Festivalu za tretje življenjsko obdobje sta Mestna občina Ljubljana in župan Zoran Janković prejela priznanje za dolgoletno sodelovanje pri pripravi festivala. Za častnega ambasadorja festivala je bil imenovan mestni svetnik Marjan Sedmak.

Priznanja festivala so podelili v okviru uvodne slovesnosti, ki je potekala 28. septembra v Cankarjevem domu.

Priznanje za dolgoletno sodelovanje pri pripravi F3ŽO sta prejela Mestna občina Ljubljana in njen župan Zoran Janković. Za častnega ambasadorja letošnjega festivala pa je bil imenovan Marjan Sedmak, mestni svetnik, predsednik Mestne zveze upokojencev in predsednik evropske federacije starejših Age Platform Europe.

V utemeljitvi priznanja je med drugim zapisano, da je »Mestna občina Ljubljana v letih, kar jo vodi župan Zoran Janković, storila veliko, da bi starejšim omogočila aktivno staranje, preprečevala njihovo izključenost in jih vključevala v mrežo socialnih odnosov, vključno s tistimi, ki povezujejo različne generacije, da bi jim omogočila nadaljevanje življenja v privajenem domačem okolju , kjer lahko še najbolj suvereno odločajo o tem, kako bodo živeli, in ne nazadnje,da bi jih spodbudila k dejavnemu staranju, k vključevanju v vse oblike družbenega dialoga in odločanja ter k občanskemu in političnemu angažiranju.
Staranje v Ljubljani ni več ždenje na zapečku in čakanje na neizbežni konec. V času županovanja Zorana Jankovića je Mestna občina Ljubljana razvila verigo podpornih storitev, ki naj omogočijo, da bo takšen pristop k staranju postal del vsakdana in ki segajo od svetovalnic prek dnevnih centrov aktivnosti in pomoči na domu pa vse tja do paliativne oskrbe. Ljubljana sodi med svetovne pionirje integracije starejših v družbo, preprečevanje diskriminacije starejših ter preseganja generacijskih predsodkov in razvijanja medgeneracijskega sodelovanja. Pri tem ne gre pozabiti, da je vzgled Ljubljane potegnil za seboj tudi nekatera druga slovenska okolja.
Župan gospod Zoran Jankovič od vsega začetka močno podpira Festival za tretje življenjsko obdobje ter se zavzema za aktivno sodelovanje mestnih organizacij in ustanov v sklopu festivala ter s tem pripomore k njegovi širši uveljavitvi.«

F3ŽO je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Ponuja vrsto izobraževalnih in kulturnih prireditev ter predstavitev.