ponedeljek, 21. 5. 2012

Mladim prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je prejela certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo in hitreje vstopajo v odraslost.

Prijavljenih je bilo 20 občin, certifikat pa jih je prejelo sedem, od tega štiri mestne (MOL, MOM, Ptuj, Velenje) in tri manjše (Krško, Radlje, Sežana) občine.

Kot je razvidno iz priloženega Sklepa, je Ljubljana izpolnila vseh 8 zahtevanih kriterijev.