četrtek, 28. 11. 2013

Nagrada Eurocities 2013

Mestna občina Ljubljana je na letni konferenci Eurocities 2013 v Gentu prejela letno nagrado organizacije Eurocities v kategoriji »Smart living« za projekt »Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi«

Nagrada pomeni priznanje našim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, zlasti najranljivejših skupin, in pomeni dodatno spodbudo za naprej.

Projekt »Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi« (Providing safety and equal opportunities in traffic for children & people with disabilities) predstavlja dobro prakso na področju sodelovanja mestne oblasti z meščani s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij. V njem sta združeni storitvi prevoz na klic, ki jo izvaja LPP, ter portal vzgoje in izobraževanja z opisom varnih poti v šolo, ki ga vzdržuje Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave MOL.

Prevoz na klic: Gre za prevoz na zahtevo za osebe z oviranostmi (osebe na invalidskih vozičkih, osebe z motnjami v duševnem razvoju, s poškodbami glave in senzorno ovirane osebe), ki lahko z ustrezno asistenco voznika naredijo zelo pomemben korak naprej k samostojni mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih.
Sistem deluje tako, da potnik pokliče prometnonadzorni center LPP na številko 01/ 58 22 425 ali 051/ 44 99 92, kjer poda zahtevo za prevoz na določen dan ob določeni uri in dobi takojšnjo povratno informacijo o možnosti prevoza ter potrditev prevoza v okviru danih možnosti prevoznika LPP. Prometnonadzorni center LPP nato potnika najavi vozniku, ta pa ob določenem času in kraju na ustrezen način sprejme potnika na avtobus. S tem se oseba z oviranostjo izogne nepotrebnemu stresu, voznik pa je vnaprej seznanjen s potnikom, ki potrebuje pomoč in lahko temu primerno deluje.

Portal vzgoje in izobraževanja: Portal je namenjen staršem in strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja. Vsebuje informacije o šolskih okoliših in šolskih poteh z opisom nevarnih prometnih točk na območjih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja. Portal je javno dostopen in nudi vpogled v podatke, ki pripomorejo k odločitvi staršev pri vključitvi otroka v šolo ali vrtec, in sicer podatke o lokaciji zavoda in poteh okrog njega (osnovna šola, vrtec, glasbena šola), semaforiziranih križiščih na poti, označene so tako varne, kot tudi nevarne poti v šolo z vključenimi opisi nevarnih mest na poteh.

Projekt »Zagotavljanje varnosti in enakih možnosti v prometu za otroke in osebe z oviranostmi« vsebuje tudi kratek predstavitevni film, ki si ga lahko ogledate tukaj.
Avtorji predstavitvenega filma:
Produkcija: REAROK, medijska produkcija, rearok.com  
Režiser/producent/montažer: Rok Mele
Snemalca: Nejc Slatner, Ajda Gorjanc, www.helivideo.si
Govorec: Sašo Prešeren
Zvokovna obdelava: Jan Košutnik, www.jankosutnik.si
Animacija: Aleks Katunar
MUA: Nina Jordanovski


Letna konferenca Eurocities 2013

Tema letošnje letne konference Eurocities je »Smart citizens« (pametni meščani), v okviru katere so v ospredje postavljeni ljudje, ne samo kot potrošniki, temveč kot meščani, inovatorji, proizvajalci in podjetniki. Udeleženci razpravljajo o tem, kako lahko inovacije in nova tehnologija obogatita življenje meščanov in ustvarita bolj vključujočo, trajnostno družbo; kako pametna tehnologija vodi v bolj učinkovit transport in bolj učinkovito rabo energije v mestih. Govorili bodo tudi o tem, kako z večjim sodelovanjem z meščani lahko zgradimo »pametni mestni ekosistem« in dosežemo boljšo kakovost življenja v mestih za vsakogar.


Nagrade Eurocities

Eurocities, Evropska organizacija večjih mest, sicer od leta 2006 podeljuje letne nagrade za izjemne dosežke članic organizacije na področju aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja meščanov. Tema razpisanih nagrad je vsako leto drugačna in sovpada s temo letne konference Eurocities.

Glede na letošnjo temo konference, »Smart citizens«, so letos podelili nagrade v naslednjih kategorijah:
-Smart governance
-Smart jobs
-Smart living

Ljubljana je članica organizacije Eurocities od leta 1995.