ponedeljek, 30. 9. 2013

Nagrada Maksa Fabianija 2012

Pripravljavci občinskega prostorskega načrta MOL - Mestna občina Ljubljana, Ljubljanski urbanistični zavod, Urbanistični inštitut RS in biro Oikos, so prejeli nagrado Maksa Fabianija 2012 za posebne dosežke na področju prostorskega planiranja.

Mestna občina Ljubljana je vodila, financirala in koordinirala pripravo urbanističnega načrta, izdelovalci pa so bili Ljubljanski urbanistični zavod, Urbanistični inštitut RS in biro Oikos.

Nagrado Maksa Fabianija za vrhunske stvaritve na področjih prostorskega ali urbanističnega načrtovanja podeljujejo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo. Letošnja podelitev nagrad je bila četrta po vrsti.

Pripravljavci prostorskega načrta MOL so s prejeto nagrado hkrati nominirani tudi kot slovenska nacionalna selekcija za evropsko planersko nagrado.