četrtek, 2. 4. 2015

Nagrada za OŠ Bičevje

Skupina učencev 8. razreda OŠ Bičevje je prejela prvo nagrado za njihovo izjemno angažirano in uspešno delo v okviru mednarodnega projekta Global Partners Junior.

V mednarodnem projektu Global Partners Junior je v tem šolskem letu sodeluje več kot 1.600 učencev iz več kot 60 držav. V okviru projekta učenci tedensko medsebojno komunicirajo in poročajo opravljenem delu po vnaprej določenem skupnem učnem načrtu, ki obravnava pomembne globalne tematike za vse države in kulture.

Skupina osmošolcev Osnovne šole Bičevje, ki je delovala pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in ob pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda, se je na projekt prijavila v začetku letošnjega šolskega leta. Odzvali so se na povabilo Mestne občine Ljubljana, ki je želela učence spodbuditi k medsebojnemu sodelovanju z vrstniki iz različnih mest po svetu. Izbrani so bili izmed številnih šol in mest po svetu, ki so sodelovale v projektu v prvi polovici šolskega leta 2014/15.

Učencem in kolektivu OŠ Bičevje čestitamo za izjemni dosežek in pridobljeno priznanje, hkrati pa jim želimo nadaljnji razvoj dobrih praks in sodelovanj z vrstniki po svetu.

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje