ponedeljek, 12. 12. 2016

Nagrada za ZOD

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je prejel nagrado na področju socialnega varstva za leto 2016, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zavod je prejel skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva ter je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
Predlagatelj nagrade za zaposlene je bil Svet uporabnikov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, predlog je podprla tudi Fakulteta za socialno delo.