torek, 11. 4. 2017

Nagrajena predstava Republika Slovenija

Predstava Republika Slovenija, ki je nastala v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Maske, je na Tednu slovenske drame prejela Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev.

Strokovna žirija je izpostavila domišljen koncept uprizoritve, ki preizprašuje odnos posameznika do političnega, odpiranje javnega dialoga in družbeni učinek njene sporočilnosti, ki gledalcu ne dopušča ravnodušne pozicije. Republika Slovenija, predstava ob 25. obletnici samostojne Slovenije: Ob svoji šestdesetletnici se je Slovensko mladinsko gledališče, eden vidnejših ambasadorjev slovenske umetnosti v tujini, zavezalo, da bo s ponosnim pogledom seglo h konstitutivnim državnim dogodkom, ki so ključno ožigosali narodovo tkivo in nas prebudili kot narodne subjekte, kot državljane. Pridružila se mu je Maska, ki je nastala natanko takrat kot dogodki, zaradi katerih je Republika Slovenija postala takšna, kakršna je. Naša državljanska dolžnost je ozreti se na poosamosvojitveno obdobje; na čas, ko sanje niso bile več dovolj(ene). Vsi avtorji predstave bodo ostali anonimni. Posameznik v tem kontekstu preprosto ni pomemben. Pomembna je drža(va).
Podrobnosti o predstavi najdete na spletni strani Mladinskega.