petek, 4. 10. 2013

Nagrajeni vrtec Vodmat

Ljubljanski Vrtec Vodmat je prejel najvišjo nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje v letu 2013.

Kolektiv Vrtca Vodmat je v okviru projekta Kulturno žlahtnjenje najmlajših izkazal inovativnost in kakovostno sodelovanje ter visoke dosežke vzgojnega pristopa z rabo različnih umetniških praks kot spodbujevalcev moralne občutljivosti.

Mestna občina Ljubljana kolektivu Vrtca Vodmat iskreno čestita za izjemne dosežke pri razvoju in uveljavljanju izboljšav v vzgojno-izobraževalno prakso na področju predšolske vzgoje in za pridobljeno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje v letu 2013. Želimo jim še mnogo uspehov in izzivov pri nadaljnjem delu.

Obrazložitev nagrade Vrtcu Vodmat za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje Ministrstva za šolstvo in šport:
Za profesionalno in strokovno delovanje vrtca v projektu Kulturno žlahtnjenje najmlajših. V tesnem sodelovanju s strokovnjaki so strokovne delavke z razumevanjem teoretičnih konceptov projekta te uvajale v vsakodnevno pedagoško prakso dela z najmlajšimi. S stalnim kritičnim zavedanjem vloge vzgojiteljice, zmožnosti otroka in pomena njegovih odzivov za boljše razumevanje njegovega razvoja so iskale ustrezna izrazna sredstva, s katerimi otrok lahko sporoča, kako doživlja sebe in svoje okolje. V tem procesu je imela posebno vlogo umetnost kot sredstvo za doživljanje, izražanje in opazovanje ter izmenjavo različnih pogledov.

V dve leti trajajočem projektu, katerega namen je bil povezati razvoj otrokove prosocialnosti in moralnosti po načelih celovitega induktivnega vzgojnega pristopa z rabo različnih umetniških praks kot spodbujevalcev moralne občutljivosti, so strokovne delavke ob sistematični spremljavi zunanjih sodelavcev in lastno analizo v povezavi z umetniškimi dejavnostmi in simbolno igro prispevale k empiričnemu delu pomembnih raziskav otrokovega prosocialnega in moralnega razvoja.

Bogate izkušnje in rezultate dela v izbranem projektu je vrtec Vodmat kljub poteku projekta nadaljeval na področju razvoja kakovosti in jih razširjal na različnih strokovnih srečanjih med strokovno javnost predšolskega področja doma in v tujini in s tem v največji možni meri dodatno obogatil že sicer kakovostno zasnovan sistem predšolske vzgoje v Sloveniji.

Podelitev nagrad je bila 3. oktobra 2013 v Grand hotelu Union.