ponedeljek, 7. 11. 2011

Netko 2011

Spletna stran za otroke »Cevko« javnega podjetja VO-KA je prejela Netka 2011 za najbolj prijazno spletno vsebino za otroke.

V ponedeljek, 7. novembra 2011, je bila na Gospodarski zbornici Slovenije slavnostna podelitev nagrad Netko 2011, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - Direktoratom za informacijsko družbo ter Centrom za varnejši internet SAFE-SI.

Nagrada Netko se podeljuje podjetjem, ustanovam, uradom, skupnostim ter posameznikom, ki izstopajo s kakovostjo svojih spletnih strani. Za leto 2011 je bila podeljena v sedmih kategorijah, izbrani pa sta bili tudi agencija leta in najboljša stran po izboru uporabnikov – glas ljudstva. Kategorije za Netka 2011 so bile:

  • Predstavitve podjetij s področij industrije, storitev, trgovine in financ
  • Predstavitve institucij s področij državne in javne uprave
  • Mediji in informativni portali
  • Spletne storitve
  • Produkti in blagovne znamke
  • Start up projekti
  • Najbolj prijazna spletna vsebina za otroke

Na razpis nagrade Netko 2011 so bili vabljeni projekti, ki v posameznih kategorijah dosegajo vidne uspehe in so s svojo predstavitvijo na spletu stopili korak dlje. Odziv na razpis, ki se je zaključil 27. oktobra, je bil tudi letos odličen, saj je prispelo več kot 110 prijav, od tega je bilo največ prijav v kategoriji Produkti in blagovne znamke.

Odlična spletna stran za otroke »Cevko« javnega podjetja VO-KA, ki jo je izdelalo podjetje ENKI d.o.o., je prejela nagrade Netko 2011 za najbolj prijazno spletno vsebino za otroke.