sobota, 5. 12. 2009

Občina po meri invalidov

Zveza delovnih invalidov Slovenije je podelila MOL listino »Občina po meri invalidov«, kot priznanje za načrtno delo na področju invalidskega varstva s poudarkom na udejanjanju pravic človeka in državljana.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je podelila MOL listino »Občina po meri invalidov«, kot priznanje za načrtno delo na področju invalidskega varstva s poudarkom na udejanjanju pravic človeka in državljana.