ponedeljek, 9. 11. 2015

Planetu zemlja prijazna občina 2015

Mestna občina Ljubljana je že četrtič zapored prejela naziv Planetu Zemlja prijazna občina.

Priznanja, ki jih podeljuje društvo Planet Zemlja, so tradicionalno podelili v okviru odprtja sejma Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču.

Komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za varno igro in društva Planet Zemlja, je tudi letos izbrala občine, ki so si s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike, varstva narave, varnosti na igriščih in okoljskega komuniciranja, zaslužile najvišje ocene ter s tem naziv Planetu Zemlja prijazna občina 2015.