petek, 12. 10. 2012

Planetu Zemlja prijazna občina 2012

Mestna občina Ljubljana je prejela naziv "Planetu Zemlja prijazna občina 2012" v kategoriji občin, ki imajo več kot 10 tisoč prebivalcev.

Društvo Planet Zemlja je v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem letos tretjič zapored organiziralo natečaj "Planetu Zemlja prijazna občina", in sicer v treh kategorijah:

-         občine do 3.000 prebivalcev
-         občine do 10.000 prebivalcev
-         občine nad 10.000 prebivalcev

Komisija, ki je odločala o podelitvi naziva "Planetu Zemlja prijazna občina", je bila sestavljena iz predstavnikov Agencije RS za okolje, Zavoda za gozdove, Visoke šole za tehnologijo in sisteme, Gradbenega Inštituta ZRMK, Gospodarskega razstavišča Ljubljana in društva Planet Zemlja.

Člani komisije so odločali na podlagi vprašalnikov, ki so jih izpolnile sodelujoče občine. Vprašalniki so obsegali 4 področja:

-         energetska varčnost
-         gozdovi
-         ravnanje z odpadki
-         ozaveščanje javnosti

Mestna občina Ljubljana je prejela naziv "Planetu zemlja prijazna občina 2012" v kategoriji nad 10.000 prebivalcev, občina Vojnik v kategoriji do 10.000 prebivalcev, občina Vransko pa v kategoriji do 3.000 prebivalcev.