petek, 14. 11. 2014

Planetu Zemlja prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je že tretje leto zapored prejela naslov »Planetu Zemlja prijazna občina« v kategoriji mestnih občin.

S tretjo zaporedno podelitvijo naslova je ocenjevalna komisija ponovno potrdila uspešna trajnostno naravnana prizadevanja Ljubljane – zelene prestolnice Evrope 2016 za boljšo kakovost življenja. »S številnimi aktivnostmi in izkušnjami je Mestna občina Ljubljana lahko zgled drugim občinam,« so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Projekt pomembno prispeva k osveščanju ustanov in posameznikov, ki odločajo o tem, s čim in kako se lokalne skupnosti prilagajajo spremembam na ekonomskem in ekološkem področju. Obe področji skupaj namreč pomembno vplivata na kakovost bivanja občank in občanov, so prepričani v društvu Planet Zemlja, kjer pozdravljajo zanimanje in dejavnosti lokalnih skupnosti na omenjenem področju. Strokovna komisija – v sestavi strokovnjakov Zavoda za gozdove RS, Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, društva za ENO glasbo, zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK in društva Planet Zemlja – je z nazivom »Planetu prijazna občina 2014« izmed 18 sodelujočih občin nagradila tiste, ki so svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike in okoljskega komuniciranja, zaslužili najvišje ocene.

Za Ljubljano so v obrazložitvi posebej izpostavili dejstvo, da skrbimo za mestne gozdove in že dolga leta vlagamo tudi v njihovo infrastrukturo ter smo vodilni pri leseni gradnji na področju javne infrastrukture kot tudi pri rabi lesne biomase v energetiki. Pohvalili so tudi dobro izvedbo sanacije po žledolomu tistih gozdov, ki so v lasti občine. Mestna občina Ljubljana je edina med sodelujočimi občinami, ki je do sedaj izdelala strateško karto hrupa v sklopu zahtev Direktive 2002/49/ES in jo v letošnjem letu tudi posodobila, glede na spremembe v okolju. Poudarili so, da smo zelo aktivni in uspešni pri podpiranju lokalno in ekološko pridelane hrane, pa tudi pri ravnanju z odpadki, zlasti ponovni uporabi. Pri predstavljanju občine se osredotočamo na okolju prijazne dejavnosti, hvalevredno pa je tudi, da svojim sodelavcem nudimo dostop do informacij in vrsto možnosti, da bi delovali okolju bolj prijazno ter s tem soustvarjali zdravo delovno okolje. Po besedah komisije pa je Ljubljana tudi primer dobre prakse, kako razvoj turizma in uvajanje trajnostne usmeritve uresničiti na ravni mesta.