sreda, 17. 4. 2019

Podžupan prof. Janez Koželj prejemnik nagrade Big SEE arhitekturni vizionar 2019

Na dogodku BIG Arhitektura 2019 je nagrajencem Veliko nagrado podelil župan Zoran Janković.

Obrazložitev nagrade

Boštjan Vuga, kurator nagrade:

˝Fabianijeva Ljubljana, Plečnikova Ljubljana, Ravnikarjeva Ljubljana. Koželjeva Ljubljana? Da, vendar z eno pomembno razliko: Koželjeva Ljubljana zgodnjega 21. stoletja ni Ljubljana ene roke, enega arhitekta kot demiurga, temveč je rezultat vizije prof. Janez Koželja kot mestnega arhitekta in urbanista ter podžupana mesta Ljubljane, da je mesto živi organizem, čigar spreminjanje, presnavljanje in razvoj je delo več rok, več glav, več pristopov, ki omogočajo in stimulirajo pestrost v urbanem prostoru mesta. Janez Koželj s svojim znanjem in delovanjem stimulira in balansira različne urbane intervencije v mestu, take, katerih si še pred dobrim desetletjem ne bi mogli niti zamisliti. Koželjeva Ljubljana postaja kozmopolitsko mesto, kjer je pestrost in različnost urbanih impulzov vodilo. In ker je Janez Koželj tudi arhitekt v praksi, ve, kaj pomeni graditi. Zaradi tega Koželjeva vizija Ljubljane postane projekt in ta projekt se v komunikaciji in sodelovanju z uporabniki, politiki, razvijalci, projektanti tudi realizira v dejansko izvedeno. Zanima me, kam ta vizija vodi, kakšen je naslednji kvalitativen preskok, kaj bo naredilo to mesto še bolj privlačno za življenje v njem. Prepričan sem, da ima Janez Koželj tudi že oblikovano sliko Ljubljane v bližnji prihodnosti. Zaradi tega ga predlagam za arhitekturnega vizionarja 2019.˝