petek, 22. 9. 2017

Premik naprej 2017 za projekte za starejše

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je s projektom A-QU-A, socialni servis ter program organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega povezovanja, zmagal na natečaju za naj izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2017.

V okviru evropskega projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju A-QU-A, ki ga je financiral Program norveškega finančnega mehanizma, so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana od maja 2015 do decembra 2016 izvajali brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in druge zdravstvene dejavnosti na domu uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji je Zavod nudil tudi dodatne oblike izobraževanja, svetovanja, gibalno vadbo ter svetovanje za ureditev bivalnega okolja za kakovostnejše življenje v domačem okolju. Leta 2014 so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana začeli z izvajanjem dodatne dejavnosti – socialni servis, sprejeli so tudi program organiziranega prostovoljstva ter leta 2016 še program medgeneracijskega povezovanja. Z omenjenima programoma omogočajo uporabnikom bolj kakovostno preživljanje prostega časa v obliki družabništva na njihovem domu, krepijo njihovo socialno mrežo, povečujejo osebno zadovoljstvo in medgeneracijsko solidarnost.

Natečaj Premik naprej, ki so ga na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani organizirali drugo leto zapored, je namenjen prepoznavanju in promociji dobrih ter inovativnih praks, spodbujanju ustvarjanja ter razvoju inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno upravo kot gibalo družbenega razvoja.

Dodajmo še, da sta se poleg zmagovalnega projekta med finaliste natečaja letos uvrstila še dva projekta iz Mestne občine Ljubljana, in sicer avtomatizacija prenosa podatkov iz samodejnih merilnih naprav (radarjev) v zaledni sistem in povezava s sistemom za poslovno obveščanje ter zvočna postaja Ljubljana.

priznanje za uvrstitev v finale