ponedeljek, 11. 10. 2010

Presežek leta 2010

Ljubljana je za ohranjanje in razvoj mestnega jedra prejela najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije.

V petek, 8. oktobra 2010, je Aleš Čerin, podžupan MOL, na zaključni prireditvi »Moja dežela – lepa in gostoljubna« prevzel najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije »Presežek leta 2010«, ki si ga je Ljubljana prislužila za celostno ureditev in oživitev turističnega utripa ob obrežju Ljubljanice ter povečanje kakovosti življenja v starem mestnem središču.

Projekt Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in gostoljubna« se je začel leta 1992, od leta 2006 pa je del svetovnega okoljevarstvenega projekta Clean Up the World – Očistimo svet in se uresničuje kot sestavni del Nacionalnega programa varovanja okolja.

V tekmovanju sodelujejo kraji, razvrščeni v več skupin (večja mesta, srednja in manjša mesta/naselja, turistični kraji, zdraviliški kraji in izletniški kraji). Poleg mest in krajev tekmujejo tudi vrtci, osnovne in srednje šole, kampi, mladinska prenočišča in turistične kmetije z nastanitvijo. Od leta 2003 poteka tudi ocenjevanje in izbor najlepše urejenih starih mestnih, trških in vaških jeder.

Glavni nosilec projekta je Turistična zveza Slovenije, pokrovitelj pa Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije.