ponedeljek, 30. 10. 2017

Priznanje Mestne zveze upokojencev Ljubljana

Mestna zveza upokojencev Ljubljana je ob 40. obletnici obstoja Mestni občini Ljubljana podelila priznanje odličnosti, župana Zorana Jankovića pa imenovala za njihovega zaslužnega člana.

Mestni občini Ljubljana so priznanje podelili za dolgoletno solidarnost in pripravljenost pomagati bližnjim, za utrjevanje skupnosti starejših ljudi in njihove povezanosti z mlajšimi generacijami ter za krepitev organiziranosti upokojencev.

Župan Zoran Janković pa je naziv zaslužni član Mestne zveze upokojencev Ljubljana prejel za podporo pri uspešnem razvoju novih skupnostnih oblik za starejše, zlasti za razvoj Dnevnih centrov aktivnosti v Ljubljani.