petek, 16. 9. 2011

Priznanje ministrstva za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor RS je podelilo MOL priznanje za uvajanje ukrepov na področju alternativnih možnosti prevoza.

Ob 10. letnici slovenskega sodelovanja v Evropskem tednu mobilnosti je Ministrstvo za okolje in prostor RS podelilo Mestni občini Ljubljana Priznanje za uvajanje ukrepov na področju alternativnih možnosti prevoza, ki prebivalcem v mestih omogočajo bolj kakovostno življenje in blažijo podnebne spremembe.