četrtek, 19. 10. 2017

Priznanje za izjemen prispevek k razvoju turizma

Župan Zoran Janković je na 7. Dnevih slovenskega turizma v Kranjski Gori prejel najvišje priznanje Turistično gostinske zbornice Slovenije za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma.

V obrazložitvi so zapisali, da je župan Zoran Janković s svojim delom in angažiranostjo prispeval k razvoju slovenskega turizma. K temu so botrovali predvsem njegov izredno učinkovit, uspešen ter prodoren destinacijski management in velik vpliv na trajnostni razvoj turizma v celotni Sloveniji, ne le v Ljubljani.

zupan2
»Zoran Janković deluje in vodi prestolnico v skladu s smernicami trajnostnega razvoja turizma in varovanja kulturne dediščine ter ima izjemno vlogo pri povezovanju ključnih deležnikov v turizmu, tako na ravni celotne Slovenije kot tudi izven naših meja. Pod njegovim vodstvom so se razvili in se še razvijajo številni novi trajnostno naravnani produkti in storitve v turizmu. Dobitnik priznanja je implementiral vzoren urbanistični razvoj centra Ljubljane, ki ima pozitiven vpliv na druge lokalne skupnosti, saj je ustvaril dober zgled oživitve starega mestnega jedra prestolnice. Poleg tega mu uspeva tudi pridobivati tuje investitorje v izgradnjo novih turističnih objektov v Ljubljani, ki jih mesto za razvoj turizma potrebuje. S svojo karizmo, vztrajnostjo in pronicljivostjo povezuje lokalno prebivalstvo z mestom in turisti ter gospodarstvom. Optimizem, jasnost odločitev, razvojna naravnanost in ideologija gospoda Zorana Jankovića so izjemni. To je le peščica razlogov, ki potrjujejo utemeljenost naše odločitve«, so še zapisali v obrazložitvi priznanja.