četrtek, 7. 11. 2013

Standard kakovosti za Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana je prejel akreditacijo po mednarodnem standardu kakovosti DIAS za primarno raven zdravstva.

Zdravstveni dom Ljubljana je ob tem s certifikatom kakovosti ISO 9001:2008, ki so ga prejeli februarja 2010, postal edini nosilec kakovosti obeh mednarodnih certifikatov oziroma certifikata kakovosti in akreditacije v osnovnem zdravstvu v Sloveniji.
Oba pridobljena certifikata Zdravstveni dom Ljubljana uvrščata v vrh slovenskega primarnega zdravstva.

Zdravstveni dom Ljubljana s svojim delom in odnosom do pacientov dosega učinkovite rezultate, ki so prijazni tako uporabnikom njihovih storitev, kot sodelavcem tega javnega zavoda.