petek, 23. 5. 2014

Tonka Poplas Susič, Evropska zdravnica 2014

Družinska zdravnica in strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana doc. dr. Tonka Poplas Susič je prejela častni naziv Evropska zdravnica leta 2014 za dosežke na področju družinske medicine in referenčnih ambulant družinske medicine.

Nagrajenko je nominirala Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Uradna podelitev bo potekala v času WONCA Europe konference, ki bo od 2.- 5. julija 2014 v Lizboni. Z imenovanjem za evropsko zdravnico leta se je Poplas Susičeva uvrstila tudi v izbor svetovnega zdravnika leta, ki bo razglašen leta 2016 na konferenci svetovnega združenja zdravnikov družinske medicine v Riu de Janeiru.

Doc. dr. Tonka Poplas Susič je z izredno strokovnostjo in predanostjo svojemu delu ter celovito osebnostjo nedvomno zdravnica, ki je po mnenju mednarodne komisije pustila pomemben pečat na zdravju posameznika in skupnosti s pomočjo lastnih prispevkov k zdravstveni oskrbi ter stroki in tako zadostila kriterijem za častno imenovanje za Evropsko zdravnico leta 2014.

Doc. dr. Tonka Poplas Susič, dr.med., spec. je zdravnica družinske medicine s 25 let izkušenj dela v družinski medicini in z več kot 15 let izkušenj poučevanja v družinski medicini.

Na akademskem področju je doc. dr. Tonka Poplas Susič po pridobitvi naziva doktorice znanosti leta 2006 dosegla naziv docentke na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je ena tistih, ki so prvi uvedli kvalitativne metode raziskovanja v slovensko medicino, zlasti na področju pitja alkohola in organizacije zdravstvene dejavnosti.

Na mednarodnem področju se je uveljavila predvsem kot strokovnjakinja v okviru Svetovne banke, kjer je kot članica ekipe Katedre za družinsko medicino svetovala pri razvoju družinske medicine v Črni gori in Makedoniji. Zaradi tega je pogosto vabljena kot predavateljica na kongrese, zlasti v države jugovzhodne Evrope in vabljena predavateljica na Medicinski fakulteti v Podgorici.

Objavila je nekaj izvirnih znanstvenih člankov v revijah, indeksiranih v Medline in je članica uredniških odborov nekaterih strokovnih revij ali časopisov, recenzentka ter mentorica študentom medicinske fakultete, specializantom družinske medicine, doktorandom in diplomantom.

Deluje v nekaterih uglednih mednarodnih organizacijah (EGPRN, INEBRIA) na področju družinske medicine ter hkrati v mnogih strokovnih telesih tako pri Ministrstvu za zdravje, Slovenskem zdravniškem društvu, ZZZS, Zdravniški zbornici Slovenije kot tudi v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Na povabilo ministra za zdravje od decembra 2010 opravlja svetovalno funkcijo na ministrstvu za zdravje za področje primarnega zdravstva. Njena trdna volja in odločnost sta pripomogli tudi k uresničitvi projekta uvedbe referenčnih ambulant družinske medicine leta 2011, ko ji je s skupino strokovnjakov z akademskega, ekonomskega in političnega področja, uspelo ustvariti primerno okolje za uspešno implementacijo tega projekta v prakso in s tem doseči nov pristop k obravnavi bolnikov na primarni ravni.

Doc. dr. Tonka Poplas Susič je že 16 let aktivna v Združenju zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva. V tem času je bila 8 let njegova podpredsednica. Trenutno je članica strokovnega sveta za družinsko medicino. Zadnjih 17 let je tudi vodja organizacijskega odbora največjega slovenskega srečanja družinske medicine (Schrottovi dnevi).