ponedeljek, 11. 12. 2017

Vrtec Najdihojca prejel Jabolko kakovosti 2017

Vrtec Najdihojca je prejel državno priznanje Jabolko kakovosti 2017 za zgodbo uspeha v programu Erasmus+ za področje šolskega izobraževanja.

V obrazložitvi nagrade so v Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS in na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport, ki nagrado tudi podeljujeta, zapisali: »S projektom Vrtec za 21. stoletje nas je Vrtec Najdihojca Ljubljana popeljal skozi enoletni projekt z aktualno tematiko. Strokovna delavka, ki je odšla na mobilnost, se je seznanila z uporabo participativnih metod pri reševanju konfliktov in drugih socialnih vprašanj v vrtcu. Predvsem pa je našla ustrezen način motivacije za uporabo metode med ostalimi strokovnimi delavci vrtca, kar je ena izmed težjih nalog v zaključni stopnji projekta.
Posredno so bili v projekt vključeni tudi otroci, ki jim je bila metoda namenjena, in starši, ki so jim metodo predstavili ob več različnih priložnostih. Pri opazovanju otrok po uporabi omenjene metode se je izkazalo, da se otroci pri reševanju konfliktne situacije odzivajo pozitivno, zato se delo s pričujočo metodo nadgrajuje, uporablja se tudi pri delu otrok s posebnimi potrebami, znanje pa vrtec deli tudi v organizacije izven meja Slovenije s pomočjo projekta strateških partnerstev.
V vrtcu Najdihojca se je z novo pridobljenim znanjem izboljšala delovna klima, spodbudili so zavedanje glede socialne, jezikovne in kulturne raznolikosti, vse to pa povečuje možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu vzgojiteljev, kar vpliva tudi na blaginjo otrok.«

Vrtec Najdihojca s projektom Vrtec za 21. stoletje navdušuje in širi obzorja, stopa iz utečenih okvirov, izboljšuje kakovost posameznikovega dela ter poudarja pomen sodelovanja in skupnih vrednot.

Kolektivu vrtca iskreno čestitamo za izjemen dosežek.