sreda, 15. 12. 2010

World Habitat Awards

Javni stanovanjski sklad MOL se je v tekmovanju za pridobitev Svetovne nagrade za nastanitve (The World Habitat Awards) za leto 2010 uvrstil med osem finalistov.

Building and Social Housing Foundation (BSHF) je neodvisna raziskovalna organizacija, ustanovljena leta 1976 v Veliki Britaniji, ki spodbuja trajnostni in tehnološki razvoj na stanovanjskem področju in širi ter promovira primere dobre prakse na tem področju po vsem svetu.

Leta 1985 je BSHF organizirala prvo tekmovanje za dodelitev Svetovne nagrade za nastanitve (The World Habitat Awards) kot svoj prispevek k letu Združenih narodov skrbi za zagotavljanje stanovanj za brezdomce.

Na delavnici, ki jo je BSHF organizirala decembra 2008 v Bruslju za države članice EU, je sodeloval tudi Javni stanovanjski sklad MOL s prispevkom o ukrepih, sprejetih in izvajanih na področju nizkoenergijskih gradenj in obnov, in o projektih gradenj nizkoenergijskih večstanovanjskih stavb v Mestni občini Ljubljana.

Po uspešni predstavitvi je bil Javni stanovanjski sklad MOL povabljen, da se udeleži tekmovanja za pridobitev Svetovne nagrade za nastanitve (The World Habitat Awards) za leto 2010.

Na tekmovanju leta 2010 se je Javni stanovanjski sklad MOL uvrstil med osem finalistov.

Prvo nagrado delita dva projekta in sicer projekt izgradnje socialnih stanovanj (400 novih, 600 obnovljenih ter ureditev javnega vodovoda in kanalizacije za 5.900 gospodinjstev) v osrednjem delu severnega Egipta ter komunalna obnova (sistem daljinskega ogrevanja, zbiranja odpadkov, zaščita pred poplavami) soseske Augustenborg (Malmö na Švedskem), na območju katere je zgrajeno večje število najemnih stanovanj (1600).

Javni stanovanjski sklad MOL