petek, 1. 10. 2010

Zlati svinčnik 2010

Center urbane kulture Kino Šiška je prejel priznanje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Zlati svinčnik 2010 v kategoriji javne stavbe.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja (vsako drugo leto). Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja ZAPS prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja in jih Zbornica podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004.

Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS v naslednjih kategorijah:

• Zlati svinčnik: priznanje za odlično realizacijo s področja arhitekture in krajinske arhitekture, ki je nastala v obdobju zadnjih let
• Zlati svinčnik: priznanje s področja prostorskega načrtovanja se podeljuje vsako drugo leto
• Platinasti svinčnik: priznanje se podeli članu ZAPS za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja
• Diploma ZAPS – priznanje za posamezen pomemben organizacijski prispevek pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke
• Častni član ZAPS – priznanje za največje in obširnejše organizacijske ter strokovne prispevke pri razvoju in uveljavitvi ZAPS ter stroke, ki se lahko podeli tudi nečlanu.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v obrazložitvi zapisala: »Center urbane kulture Kino Šiška, arhitektov Andreja Gabrovca in Anje Planinšček, je projekt, pri katerem se zdi, da arhitekti niso storili ničesar. Prav odmerjanje potrebnih posegov v strukturo kinodvorane pa je veščina, ki v tem primeru izstopa. Arhitekturni posegi pravzaprav ostajajo v ozadju, v središču pa je nov kulturni program, ki v enega od homoge- nih povojnih stanovanjskih krakov Ljubljane vnaša drugačen utrip. Arhitektura je bila tu, iz nje je bilo treba samo izvleči njene kakovosti in z omejenimi funkcionalnimi izboljšavami podpreti kulturno produkcijo«.

Več o priznanjih ZAPS 2010 lahko preberete na spletni strani Zbornice.