Proračun MOL za leto 2001

Ogledate si lahko bilanco in zaključni račun proračuna za leto 2001.