Proračun MOL za leto 2003

Na podlagi Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 27. člena Statuta MOL (UL RS, 26/01 in 28/01) je Mestni svet na 11. izredni seji dne 12. maja 2003 sprejel Odlok o Proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003.

Odlok o proračunu MOL za 2003