Proračun MOL za leto 2004

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 29.3.2004 sprejel Odlok o Proračunu MOL za leto 2004.

Predlog odloka o zaključnem računu proračuna za 2004

Odlok o proračunu MOL za leto 2004