Proračun MOL za leto 2005

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 34. izredni seji dne 18.4.2005 sprejel Odlok o Proračunu MOL za leto 2005.

Poročilo o izvrševanju proračuna 2005

Odlok o Proračunu MOL za leto 2005