Proračun MOL za leto 2007

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu 2007.

Odlok o zaključnem računu proračuna MOL za leto 2007

Predlog odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007

Odlok o proračunu MOL za leto 2007