Proračun MOL za leto 2008

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu 2008.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2008

Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2008 za obdobje od 1.1. do 30.6.2008

Odlok o proračunu MOL za leto 2008