Proračun MOL za leto 2009

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu 2009.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2009

Odlok o proračunu MOL za leto 2009