Proračun MOL za leto 2015

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu za leto 2015.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

Poročila o izvrševanju proračuna MOL za leto 2015 za obdobje od 1.1. do 30.6.2015

Odlok o proračunu MOL za leto 2015

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana v obdobju od 1.1. do 31.3.2015