Proračun MOL za leto 2016

Na voljo so vam datoteke s podatki o proračunu za leto 2016.

Odlok o proračunu MOL za leto 2016

Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2016 za obdobje od 1.1. do 30.6.2016 (predlog)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016