Proračun MOL za leto 2022

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022