Proračun MOL za leto 2023

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023