Proračun MOL za leto 2024

Osnutek odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024