Proračun MOL za leto 2025

Osnutek odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025