Publikacije MOL

 • Časopis Ljubljana.Zate.

  Ljubljana.Zate. je tematska številka glasila Ljubljana, v kateri je zajeto poročilo projekta zelena prestolnica Evrope 2016. Brezplačno so jo prejela vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana.

  Ljubljana.Zate. (pdf, 16 MB)

 • Celostna prometna strategija MOL

  Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti v Ljubljani.

 • 2007 - 2017: Od vrtca do šole

  V publikaciji so zbrani največji dosežki na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v vrtcih in osnovnih šolah v Ljubljani med leti 2007 in 2017.

 • Plečnikova Ljubljana

  Ljubljana v novi državi; Plečnikova Ljubljana; Varstvo Plečnikove dediščine danes in jutri; Sprehod po Plečnikovi Ljubljani

 • Zloženka Za starejše 2017

  Z željo, da bi starejšim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi njihovim svojcem, prijateljem in ostalim, na enem mestu ponudili čim več informacij o storitvah s področja zdravja in socialnega varstva, ki so jim namenjene, smo pripravili pričujoče besedilo. Upamo, da bodo zbrani podatki v pomoč vsem pri ohranjanju in vzdrževanju kondicije v jeseni življenja.

 • Glasilo Ljubljana, številka 1, 2017

  Deset let vizionarskega razvoja Ljubljane; Poročilo o delu in dosežkih 2016; Festival Hiša strpnosti; Razpis za Župančičeve nagrade

  Glasilo Ljubljana (pdf, 6,7 MB)

 • Glasilo Ljubljana, številka 5, 2016

  Festival za tretje življenjsko obdobje nagradil MOL, župana Zorana Jankovića in Marjana Sedmaka; Škodljiva zakona o pogrebni in pokopališki ter lekarniški dejavnosti; Sodobna družinska knjižnica Zalog v novem Poslovno-upravnem centru Zalog; 17. javni razpis JSS MOL za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 • Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana

 • Kolesarski letopis 2014 - 2015

  V Kolesarskem letopisu 2014 - 2015 so zbrani najpomembnejši dosežki, projekti, statistični podatki in ugotovitve o kolesarjenju v Mestni občini Ljubljana za omenjeni leti.

 • Glasilo Ljubljana, številka 4, 2016

  Evropski teden mobilnosti z novimi ukrepi in pridobitvami; Kam na vadbo v četrtnih skupnostih; Župančičevi nagrajenci 2016; Razpis mestnih štipendij za nadarjene dijake in študente