Publikacije MOL

 • Zloženka Za starejše 2017

  Z željo, da bi starejšim občankam in občanom Mestne občine Ljubljana, pa tudi njihovim svojcem, prijateljem in ostalim, na enem mestu ponudili čim več informacij o storitvah s področja zdravja in socialnega varstva, ki so jim namenjene, smo pripravili pričujoče besedilo. Upamo, da bodo zbrani podatki v pomoč vsem pri ohranjanju in vzdrževanju kondicije v jeseni življenja.

 • Glasilo Ljubljana, številka 1, 2017

  Deset let vizionarskega razvoja Ljubljane; Poročilo o delu in dosežkih 2016; Festival Hiša strpnosti; Razpis za Župančičeve nagrade

  Glasilo Ljubljana (pdf, 6,7 MB)

 • Glasilo Ljubljana, številka 5, 2016

  Festival za tretje življenjsko obdobje nagradil MOL, župana Zorana Jankovića in Marjana Sedmaka; Škodljiva zakona o pogrebni in pokopališki ter lekarniški dejavnosti; Sodobna družinska knjižnica Zalog v novem Poslovno-upravnem centru Zalog; 17. javni razpis JSS MOL za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 • Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana

 • Kolesarski letopis 2014 - 2015

  V Kolesarskem letopisu 2014 - 2015 so zbrani najpomembnejši dosežki, projekti, statistični podatki in ugotovitve o kolesarjenju v Mestni občini Ljubljana za omenjeni leti.

 • Glasilo Ljubljana, številka 4, 2016

  Evropski teden mobilnosti z novimi ukrepi in pridobitvami; Kam na vadbo v četrtnih skupnostih; Župančičevi nagrajenci 2016; Razpis mestnih štipendij za nadarjene dijake in študente

 • Njihov dom nima hišne številke

  Prostoživeče rastline in živali na Ljubljanskem

 • Zdravstveni profil MOL

  Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljana je nova brošura iz serije Ljubljana, zdravo mesto, katere poglavitni namen je osveščanje in informiranje javnosti o pomenu javnega zdravja.

 • Glasilo Ljubljana, številka 3, 2016

  Mestni praznik 9. maj v znamenju delovnih dosežkov; spomin na žični obroč okoli Ljubljane ob 60. Pohodu ob žici; Častna meščana Jelka Reichman in akad. Ciril Zlobec, prejemniki nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljane; Zbiranje pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN MOL

 • Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana

  Med poletjem 2016 smo za vas skrbno pripravljali brezplačno publikacijo o znanih in manj znanih invazivnih tujerodnih rastlinah na območju Mestne občine Ljubljana.