Publikacije MOL

 • 15 let štipendiranja nadarjenih v Ljubljani

  Mestna občina Ljubljana je izdala almanah "15 let štipendiranja nadarjenih v Ljubljani". Celovit pregled področja sta pripravili Nada Breznik in Monika Pavšer v sodelovanju s štipendisti Blažem Boldinom in Evo Remec, ki sta ga oblikovala, ter Katjo Klopčič Lavrenčič, ki ga je lektorirala.

 • 2007 - 2017: Od vrtca do šole

  V publikaciji so zbrani največji dosežki na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v vrtcih in osnovnih šolah v Ljubljani med leti 2007 in 2017.

 • 365 dni boja proti nasilju nad ženskami v Ljubljani

  Mestna občina Ljubljana že leta opozarja na možne izhode iz okolij in situacij, v katerih vlada nasilje. Tako smo tudi ob letošnjih mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami izdali publikacijo, s katero opozarjamo na še vedno prisoten in pereč problem.
  Zavedanje in prepričanje, da je ne samo nasilje nad ženskami, temveč vsakršna oblika nasilja nedopustna in nesprejemljiva, morata postati splošna vrednota, ki ju bomo skupaj negovali.

 • Abstract of Research Report Young people and free time in Ljubljana

 • Abstract of Research Report Youth Voluntary Work in Ljubljana

 • Akcijski načrt izboljšanja okolja za rast inovacijske kulture in uporabo znanja v prestolnici in v Sloveniji v obdobju 2007-2013

  V dokumentu so prikazane prednosti in pomanjkljivosti inovacijske kulture ter uporabe znanja v Sloveniji in Ljubljani. Podani so štirje predlogi za izboljšanje sistemskega okolja za uspešno izvajanje inovacij v podjetjih in deset predlogov, ki predstavljajo potrebni nabor shem storitev za izboljšanje inovacijske kulture.

 • April 2002 - Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema MOL

  omsapr2002.pdf (pdf, 319 KB)

 • April 2003 - Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema MOL

  mesečno poročilo o onesnaženosti zraka v Ljubljani

  omsapr2003.pdf (pdf, 341 KB)

 • April 2004 - Rezultati meritev okoljskega merilnega sistema MOL

 • April 2005

  zrak-april05.pdf (pdf, 370 KB)