Publikacije MOL

 • Oktober 2002

  omsokt2002.pdf (pdf, 333 KB)

 • November 2002

  omsnov2002.pdf (pdf, 334 KB)

 • Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov Mestne občine Ljubljana

  V zgibanki so predstavljeni rezultati večletnega kartiranja habitatnih tipov v Mestni občini Ljubljana. Poleg metode in poteka kartiranja so predstavljena tudi območja v Mestni občini Ljubljana, kjer se nahajajo naravovarstveno pomembne skupine habitatnih tipov. Zgibanka vsebuje poleg karte habitatnih tipov tudi karto z naravovarstveno ovrednotenimi habitatnimi tipi.

 • December 2002

  omsdec2002.pdf (pdf, 336 KB)

 • Letno poročilo 2002

  omsleto2002.pdf (pdf, 596 KB)

 • Letno poročilo marec 2002 - december 2002

 • Letno poročilo marec 2001 - februar 2002

 • Letno poročilo marec 2002 - december 2002

 • Poročilo in pregled dejavnosti Urada za mladino MOL v letu 2003

  Poročilo in pregled dejavnosti Urada za mladino MOL v letu 2003

 • Januar 2003

  omsjan2003.pdf (pdf, 339 KB)