Publikacije MOL

 • Dodatne meritve onesnaženosti zraka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2003

  dba03-zrak.pdf (pdf, 2,2 MB)

 • Dodatne meritve onesnaženosti zraka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2004

  dba04-zrak.pdf (pdf, 1,2 MB)

 • Dodatne meritve onesnaženosti zraka ob Dnevu brez avtomobila, 22. september 2007

 • Dostopna Ljubljana

  V okviru obeleževanja mednarodnega dne invalidov predstavljamo knjižico Dostopna Ljubljana, že 13. iz serije Ljubljana – zdravo mesto.

 • Dragocena kulturna dediščina - secesijska Ljubljana

  Zloženka je namenjena stanovalcem, lastnikom in upravnikom kot osnovno vodilo in pomoč pri posegih v prostor in arhitekturo.
  Opozarja na zgodovinski in spomeniški pomen secesijske arhitekture in na pomen vzdrževanja dediščine, ob tem pa daje glavne informacije
  o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne, ter osnovne napotke, kako ohranjati posebni karakter območja in arhitekture.
  Ta navodila ne nadomeščajo posebnih pogojev, ki izhajajo iz Zakona o varstvu kulturne dediščine, iz Občinskega prostorskega
  načrta in iz Zakona o graditvi objektov.

  secesijska-lj.pdf (pdf, 1,1 MB)

 • Dragocena kulturna dediščina - stara Ljubljana

  Ta zloženka je namenjena stanovalcem, lastnikom in upravnikom kot osnovno vodilo in pomoč pri vzdrževanju in prenovi stavbne
  dediščine. Opozarja na zgodovinski in spomeniški pomen starega mestnega jedra in njegove arhitekture in na nujnost ohranjanja
  te dragocene dediščine, daje pa tudi splošne informacije o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne, ter glavne napotke, kako ohranjati
  osnovni karakter območja in arhitekture.
  Ta navodila ne nadomeščajo posebnih pogojev, ki izhajajo iz Zakona o varstvu kulturne dediščine, iz Občinskega prostorskega
  načrta in iz Zakona o graditvi objektov.

  stara-lj.pdf (pdf, 1,9 MB)

 • Dragocena urbanistična dediščina – Litostrojsko naselje

  Publikacija je namenjena stanovalcem Litostrojskega naselja in upravnikom kot vodilo in pomoč pri posegih v zunanje prostore in arhitekturo ter opozarja na zgodovinske in urbanistično-arhitekturne kvalitete območja in poudarja pomen rednega vzdrževanja stavb in soseske.

 • Dragocena urbanistična dediščina – Savsko naselje

  Publikacija je namenjena stanovalcem Savskega naselja in upravnikom kot vodilo in pomoč pri posegih v zunanje prostore in arhitekturo ter opozarja na zgodovinske in urbanistično-arhitekturne kvalitete območja in poudarja pomen rednega vzdrževanja stavb in soseske.

  savsko-naselje.pdf (pdf, 1,3 MB)

 • Dvoživke v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  Iz vsebine: Dvoživke v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
  Akcija: Dvoživke na Večni poti, Zakaj promet ogroža dvoživke, itn.

 • Ekološki koledar 2006

  Zavod za varstvo okolja v Mestni občini Ljubljana je letos že tretjič izdal okoljevarstveni stenski koledar, ki je tokrat v celoti posvečen naravnemu okolju. Zavedamo se namreč, da zaradi nenehnega onesnaževanja okolja, širjenja urbanih naselij, gradnje infrastrukturnih objektov, množičnega turizma in rekreacije le tega vse bolj ogrožamo.
  Ljubljana ima veliko prednost pred drugimi velikimi mesti, saj jo zaenkrat obdaja bolj ali manj ohranjeno naravno okolje. V neposredni bližini naselij je možno najti otočke ohranjenih in vrednejših biotopov. V samo mestno jedro se zajedata gozdni površini, ki sta velik rekreacijski potencial, obenem pa ugodno vplivata na mestno klimo.
  Naravno okolje daje mestu prijaznejši videz, prebivalcem pa omogoča bolj humano bivanje, zato je pomembno, da tako okolje tudi ohranimo.
  Koledarju smo tudi letos priložili knjižico, v kateri boste našli pojasnila k posameznim ilustracijam, hkrati pa smo vas s kratkimi obrazložitvami pomembnih okoljskih praznikov želeli spodbuditi, da boste takrat nekaj pozornosti namenili prav okoljskim temam.
   

  eko-koledar06.pdf (pdf, 5,2 MB)