Publikacije MOL

  • Letno poročilo marec 1998 - februar 1999

  • Mokrišče V Produ - oaza na obrobju Ljubljane

    Zgibanka predstavlja mokrišče, ki leži v neposredni bližini naselja Zgornji Kašelj, in sicer na spodnji terasi reke Ljubljanice. V dveh mrtvicah, od katerih je ena še vedno povezana z reko Ljubljanico, so se kljub človekovim posegom ohranili življenjski prostori, v katerih se pojavljajo izjemno zanimive živalske in rastlinske vrste, med katerimi so nekatere v Sloveniji zelo redke.
    Izvod zgibanke je na razpolago samo v tiskani obliki!

  • Letno poročilo 1997